WORD VRIEND VAN DE SGB !

De Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) levert met het aanbieden van vier sporten een grote bijdrage aan de gehandicaptensport in Zeeland. Sporten biedt ontspanning, plezier en sociale contacten. Dit is met name voor mensen met een lichamelijke beperking van grote waarde. Sporten kost ook geld. Gehandicaptensport is over het algemeen duurder doordat er speciaal materiaal nodig is.

Het voortbestaan van onze vereniging is afhankelijk van financiële bijdragen in de vorm van subsidies, sponsoring en giften. Ook u kunt uw steentje bijdragen.

Word vriend van de SGB en sponsor onze vereniging eenmalig of jaarlijks met een bedrag van minimaal € 10,-.

Donateur worden kan door onderstaand formulier in te vullen. Als donateur ontvangt u vier keer per jaar ons clubblad digitaal.

Uw donatie kunt u overmaken naar ons rekeningnummer:
Postbank: NL81RABO0316973548, t.n.v. Penningmeester SGB
Blokjesplaat 36, 4465 BE Goes.

Na ontvangst van uw donatie sturen wij een bevestiging. Wij danken u hartelijk voor uw steun!

Donation Form (#3)